Dla Nauczyciela

Atrakcyjna oferta edukacyjna – nowoczesne nauczanie informatyki

CyberSkiller to nowoczesne i wygodne narzędzie do nauczania informatyki dla szkoły podstawowej, liceum, technikum.

Zainwestuj w przyszłość – dzięki naszej platformie uczniowie chętniej uczą się informatyki, rozwijają swój potencjał i zdobywają kompetencje przyszłości.

CyberSkiller to praktyczne narzędzie, które pozwala prowadzić lekcje zgodne z podstawą programową, a także tematyczne koła naukowe.

Korzyści dla Nauczyciela 

Gotowe materiały edukacyjne

Platforma CyberSkiller to gotowe do użycia materiały edukacyjne, połączone w bloki tematyczne - zwane kursami. Nauczyciele wykorzystują te zasoby do prowadzenia lekcji lub organizowania kół zainteresowań. W ten sposób oszczędzają mnóstwo czasu na przygotowaniach.

Zarządzanie procesem nauki

Nauczyciel decyduje jakie materiały udostępni osobom uczącym się w zależności od ich etapu zaawansowania. Do dyspozycji nauczyciela są zadania w formie laboratoriów, filmy z omówieniem poprawnego rozwiązania i materiały teoretyczne pdf. Do weryfikacji wiedzy posłużą dostępne na platformie testy.

Dostępność w chmurze

Platforma dostępna jest przez przeglądarkę internetową. Skorzystamy z niej z dowolnego miejsca i o każdej porze. Dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciel zaplanuje zdalne lub hybrydowe lekcje, które będą wartościowe dla uczniów.

Korzyści dla Ucznia 

Grywalizacja

Osoby uczące się mobilizowani są do nauki systemem grywalizacji, dzięki któremu porównują swoje wyniki z wynikami pozostałych osoób. W ten sposób mogą czerpać satysfakcję ze swoich sukcesów w rankingach oraz utrwalać umiejętności i wiedzę z przedmiotu.

System pomocy

Każde zadanie praktyczne zostało rozwiązane przez eksperta wraz jego omówieniem i jest dostępne w postaci materiału wideo na platformie. Materiał prezentuje sposób rozwiązania zadania, który może być powtórzony przez osobę uczącą się. Każdy poruszany temat jest omówiony w postaci teoretycznej i jest dostępny w formie pdf.

Automatyczny system sprawdzania

Wszystkie zadania laboratoryjne zostały zaprojektowane w taki sposób, że osoba ucząca ma automatyczną informacje, czy wykonała zdanie poprawnie.

Jak wygląda nauczania na platformie CyberSkiller?

Poznaj 6 kroków nowoczesnego nauczania informatyki
Odtwórz wideo

Krok 1 – Logowanie do platformy + utworzenie grupy

Odtwórz wideo

Krok 4 – Osoba ucząca się rozwiązuje udostępnione zadania

Odtwórz wideo

Krok 2 – Wybór zadań na lekcję

Odtwórz wideo

Krok 5 – Nauczyciel kontroluje przebieg lekcji

Odtwórz wideo

Krok 3 – Omówienie zadań przez nauczyciela

Odtwórz wideo

Krok 6 – Praca własna osoby uczącej się

Kursy na platformie CyberSkiller

Podstawy algorytmiki

Robotyka od podstaw – ARDUINO

Robotyka – zaawansowane projekty w ARDUINO

Uczenie maszynowe – biblioteka Scikit-learn I

Uczenie maszynowe – biblioteka Scikit-learn II

Wstęp do deep learningu – biblioteka KERAS

Zaawansowany modele głębokiego uczenia – biblioteka KERAS

Zaawansowana algorytmika I

Dostępny wkrótce

Zaawansowana algorytmika II

Dostępny wkrótce

Detekcja Cyber ataków przy pomocy uczenia maszynowego

Dostępny wkrótce

Testy penetracyjne I

Podstawy języka HTML

Dostępny wkrótce

Podstawy Styli CSS

Dostępny wkrótce

Sieci komputerowe – model OSI

Programowanie w języku Python – dodatkowe algorytmy z podstawy programowej

Dostępny wkrótce