Poznaj naszą misję oraz Zespół CyberSkillera

W CyberSkiller wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do edukacji na najwyższym poziomie

Założycielami firmy są dr hab. Bogdan Księżopolski (kierownik Katedry Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie) oraz dr Damian Rusinek (były pracownik Katedry Cyberbezpieczeństwa, Instytutu Informatyki UMCS). Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne założycieli oraz Rady Doradczej CyberSkillera pozwoliło stworzyć platformę z interaktywnymi kursami edukacyjnymi wraz z praktycznymi laboratoriami we wspomnianych obszarach.

Firma CyberSkiller została założona w przekonaniu, że nauczanie praktyczne oraz interaktywność jest kluczem do skutecznego uczenia się informatyki.

Wirtualne środowisko pozwala osobom uczącym się zdobywać wiedzę przez działanie i zachęca do bezpiecznej eksploracji oraz eksperymentowania.

Dzięki materiałom edukacyjny na najwyższym poziomie nauczanie jest równie skuteczna w przypadku uczenia się we własnym tempie, pod kierunkiem nauczyciela lub w trybie mieszanym.

Zarząd i Założyciele

Edukacją informatyki oraz pracą naukową zajmuje się od ponad 20 lat. W 2006 roku obronił pracę doktorską z informatyki dotyczącą bezpieczeństwa IT oraz w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego również w tej tematyce. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Cyberbezpieczeństwa oraz Cyberedukacji w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. 

Jest twórcą nowego języka modelowania systemów bezpieczeństwa QoP-ML, protokołów kryptograficznych, mechanizmów ochrony cyberprzestrzeni oraz rozwiązań technologicznych dotyczących nauczania informatyki. Jest autorem lub współautorem ponad 50 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na wielu międzynarodowych konferencjach. 

Jest autorem kilku książek z dziedziny nauczania informatyki, w szczególności w zakresie  cyberbezpieczeństwa, w tym jednej wydanej przez renomowane wydawnictwo CRC Press w Nowym Jorku. 

Główne zainteresowania dotyczą stosowanej kryptografii, zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, ataków DDoS, ataków bankowych, algorytmów dotyczących indywidualnych ścieżek nauczania, zdalnej edukacji oraz sztucznej inteligencji.

dr hab. Bogdan Ksiezopolski

PREZES ZARZĄDU / CO-FOUNDER

Jest badaczem i konsultantem bezpieczeństwa IT. Uzyskał doktorat z bezpieczeństwa IT na Politechnice Warszawskiej.

Damian rozpoczął karierę w branży IT w 2007 roku jako inżynier oprogramowania i przez kolejne 11 lat był zaangażowany w wiele projektów głównie z branży medycznej, energetycznej i finansowej. Następnie, po wkroczeniu w świat cyberbezpieczeństwa, przeprowadził setki audytów i testów bezpieczeństwa z szerokiego zakresu bezpieczeństwa IT, w tym ocen bezpieczeństwa sieci, aplikacji i architektury.

Jego głównym tematem badań jest bezpieczeństwo aplikacji związanych z technologią blockchain (Web3). Jest liderem projektu Smart Contract Security Verification Standard, standardu weryfikacja bezpieczeństwa kontraktów w technologii blockchain – Ethereum.

Damian znalazł krytyczne luki w różnych platformach wymiany kryptowalut, kontraktach i innych aplikacjach wykorzystujących Web3, chroniąc w ten sposób miliony dolarów przed kradzieżą.

dr Damian Rusinek

CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR TECHNOLOGICZNY / CO-FOUNDER

Rada Doradcza CyberSkiller

Jest profesorem zwyczajnym informatyki, badaczem z interdyscyplinarną wiedzą i doświadczeniem w zakresie informatyki, psychologii i socjologii. W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Informacyjnych pełni funkcję wiceprezesa, kierownika studiów doktoranckich oraz kierownika grupy badawczej w zakresie Informatyki Społecznej. 

Jego zainteresowania badawcze dotyczą Informatyki Społecznej, czyli dziedziny, której celem jest projektowanie systemów informacyjnych i algorytmów z uwzględnieniem ich wpływu społecznego oraz psychologicznego, a także wzajemnego wpływu zachowań ludzkich na systemy informacyjne. 

Prof. Wierzbicki jest pionierem badań nad wiarygodnością treści internetowych.

W latach 2013-2016 kierował projektem Reconcile, który badał metody oceny wiarygodności treści internetowych, zanim powstał termin „fake news”. Jest autorem monografii „Web content credibility” (Springer, 2018).  Prof. Wierzbicki jest także Przewodniczącym Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji Informatyki Społecznej (SocInfo) oraz Starszym Członkiem ACM.

prof. dr hab. Adam Wierzbicki

Członek rady doradczej

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze rozwoju oprogramowania. Zdobywał je, pracując jako analityk systemowy i biznesowy, product owner, product manager oraz solution architect. Projektował i rozwijał systemy klasy enterprise w sektorach FMCG, telekomunikacji oraz służby zdrowia. Od podszewki poznał pracę w różnych środowiskach i metodologiach; począwszy od waterfall poprzez metodyki zwinne Scrum (PSPO 1) czy Kanban a skończywszy na SAFe (SAFe Agilist 2014). Obecnie pracuje nad systemami, wykorzystującymi AI oraz technologie semantyczne, z którymi łączy go jego wykształcenie oraz praca naukowa. Doktorat z informatyki w obszarze reprezentacji wiedzy i ontologii uzyskał na uniwersytecie w Lipsku w Niemczech. Był stypendystą DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Uczestniczył w szeregu projektów badawczych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych. Patryk jest także zaangażowany w dydaktykę studentów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie oraz w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

dr Patryk Burek

Członek rady doradczej