Dla Dyrektora

Nowoczesna metoda praktycznego nauczania informatyki

CyberSkiller to nowoczesne i wygodne narzędzie do nauczania informatyki dla szkoły podstawowej, liceum, technikum oraz szkoły policealnej. Dzięki naszej platformie nauczyciele mogą prowadzić lekcje w ramach realizowanej podstawy programowej, a także organizować koła zainteresowań.

Platforma CyberSkiller osadzona jest w chmurze, a dostęp do niej wymaga jedynie użycia przeglądarki. Z zasobów platformy można korzystać z dowolnego komputera, w szkole czy w domu, w dowolnym czasie.

 

Korzyści dla Szkoły

Zwiększenie renomy szkoły

Nauczanie informatyki w sposób praktyczny oraz interaktywny pozwala przygotować uczniów w sposób kompleksowy do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów informatycznych. Dzięki temu szkoła zwiększy liczbę finalistów oraz laureatów w konkursach kuratoryjnych, co wpływa na zwiększenie prestiżu szkoły.

Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów

Uczniowie mają dostęp do laboratoriów specjalistycznych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki temu nie są ograniczeni do ćwiczeń praktycznych wyłącznie w szkole, mogę je wykonywać z domu. Dzięki systemowi zaawansowanej pomocy, uczeń może wielokrotnie wrócić do materiału realizowanego na lekcjach i lepiej go zrozumieć.

Zadowoleni rodzice

Przygotowanie oferty edukacyjnej w ramach zajęć dodatkowych i kół zainteresowań z informatyki, pozwala rodzicom być spokojnym o zdobyte umiejętności praktyczne oraz kompetencje cyfrowe swoich dzieci. Po ukończeniu kursów Uczniowie otrzymują certyfikaty poświadczające ich umiejętności.

Zagwarantowanie wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej

Zwiększenie stabilności oraz zmniejszenie kosztów związanych z konfiguracją oraz zarządzaniem Twoją infrastrukturą IT, dzięki przeniesieniu laboratoriów do chmury obliczeniowej.

Więcej czasu dla nauczyciela

Dzięki systemowi automatycznego sprawdzania zadań praktycznych oraz przygotowanym materiałom edukacyjnym takim jak: laboratoria specjalistyczne, video, materiały teoretyczne pdf, nauczyciel zyska czas na pracę z uczniem oraz swój rozwój.

Wysoko wykwalifikowany nauczyciel informatyki

Informatyka jest dziedziną, która bardzo szybko się zmienia, dlatego doskonalenie nauczycieli jest szczególnie istotne. Platforma CyberSkiller zawiera szkolenia z kluczowych kompetencji IT dla nauczycieli. Po ich ukończeniu nauczyciel uzyskuje certyfikaty i staje się ekspertem IT.

Co mówi się na nasz temat

“Mój syn po raz pierwszy zetknął się z tematem Cyberbezpieczeństwa rozwiązując zadania na platformie CyberSkiller. Ciągle ogląda instruktażowe materiały video oraz rozwiązuje zadania praktyczne. Mówi, że już wie co będzie chciał robić w przyszłości. Jako rodzic jestem zadowolona, że może rozwijać się w tak przyszłościowym zawodzie.”
Rodzic
Liceum Ogólnokształcące Lublin
"Platforma CyberSkiller rozwiąże wszystkie problemy z nauczaniem informatyki i dodatkowo bedziemy mogli bardzo dobrze przeprowadzic podstawe programowa dla klas II rozsz. z zakresu sieci i komunikacja z serwerem, ale to tylko jeden przykład mógłbym wymieniać dziesiątki, jak nie setki.
Nauczyciel
Liceum Ogólnokształcące Gdynia
"Jestem po testach Platformy CyberSkiller i jestem naprawdę pod mega wrażeniem i wstyd mi, że ja wielu tych zagadnień tak nie pokazywałam"
Nauczyciel
Technikum inforamtycznw w Warszawie

Tak wyglądają certyfikaty CyberSkillera