Polityka Prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CyberSkiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
  (adres: Pogodna 36, 20-337 Lublin), KRS: 0000791988, NIP: 9462689779, REGON:383698245
 2. Platforma CyberSkiller przetwarza dane osobowe użytkowników, zgodnie z obowiązującym
  prawem, w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu. Przetwarzanie tych danych
  prowadzone jest m.in. w celu uwierzytelnienia użytkownika podczas logowania się w serwisie.
 3. Użytkownik ma możliwość wglądu, oceny oraz aktualizacji udostępnionych do przetwarzania
  swoich danych osobowych, które zapisane są w tzw. profilu użytkownika. Użytkownik ma
  możliwość samodzielnej aktualizacji danych osobowych, poprzez ich edycję w profilu użytkownika.
  Może w tym celu także skontaktować się z administratorem przesyłając swoje żądanie na adres
  e-mail: support@cyberskiller.com.

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Platforma CyberSkiller będzie zbierała a następnie przetwarzała następujące dane osobowe
  użytkowników:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail.
 2. Zebrane dane osobowe będę przetwarzane w celu:
  • Udostępnienie i utrzymywanie zdalnej platformy do prowadzenia platformy edukacyjnej w
   środowisku sprzętowo-programowym.
  • Dostarczenie usługi wsparcia technicznego (instalacji, konfiguracji, naprawy, odzyskania po
   awarii, przygotowania rankingów z bazy danych itp.) w środowisku
   sprzętowo-programowym administratora
  • Udostępnienie i utrzymywanie zdalnej platformy do prowadzenia zajęć na uczelniach w
   środowisku sprzętowo-programowym przetwarzającego.
  • Dostarczenie licencji systemu do prowadzenia zajęć wraz z usługą wsparcia technicznego w
   zakresie instalacji, konfiguracji, zabezpieczenia, odzyskania danych po awarii, itp. w
   środowisku sprzętowo- programowym administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Rejestracja profilu użytkownika na platformie CyberSkiller oraz każdorazowe zalogowanie się w
  platformie CyberSkiller oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w
  którym osoba, której dane dotyczą w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na
  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do poprawnego działania
  aplikacji.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na
  przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy w tym celu skontaktować się z administratorem
  CyberSkillera przesyłając swoje żądanie na adres e-mail: support@cyberskiller.com .
 2. Dodatkowo użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z serwera platformy
  CyberSkillera poprzez wysłanie swojego żądania na adres e-mail: support@cyberskiller.com .
 3. Wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzane danych osobowych lub usunięcie tych danych z
  serwera może uniemożliwić w przyszłości uwierzytelnienie i korzystanie z platformy CyberSkiller.
  (Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)).

Zgoda na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek)

 1. Platforma CyberSkiller używa plików cookies. Przechowywane w tych plikach informacje pozwalają
  dostosować serwis do potrzeb użytkownika oraz wykorzystywane są w celach statystycznych.
  Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie
  mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik korzystający z
  serwisu WWW nie wyłączy w przeglądarce możliwości stosowania plików cookies oznacza to, że
  wyraża zgodę na ich stosowanie w tym serwisie. Dodatkowe informacje na temat plików cookies są
  dostępne pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
 2. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę użytkownika na powyższe działania.