Korzystaj z gotowych materiałów edukacyjnych

Optymalizacja pracy nauczycieli , dzięki zawsze aktualnym materiałom w dobie nieustannie rozwijającej się technologii i nowych wersji oprogramowań.

Zarządzaj i optymalizuj proces nauczania

Elastyczne narzędzie do efektywnego zarządzania procesem nauczania, dostosowane do potrzeb szkół i przyszłych pracodawców z branży IT.

Mierz i oceniaj efektywność nauczania

Monitorowanie postępu nauki uczennic i uczniów, wraz z pomiarem jakości oraz efektywności kształcenia.

Przygotuj uczniów na dalszy rozwój

Umożliwienie rozwoju w dziedzinie informatyki, w tym otwarcie drzwi na nowe możliwości edukacji i kariery zawodowej.

Lublin - Edukacyjna Przyszłość IT
Pilotaż

Lublin – Edukacyjna Przyszłość IT

Zapoznaj się ze szczegółami pilotażu skierowanego do szkół w Lublinie. W ramach pilotażu lubelskie szkoły prowadzą zajęcia z informatyki z wykorzystaniem innowacyjnej platformy edukacyjnej CyberSkiller. To niepowtarzalna okazja do rozwoju kompetencji IT zarówno dla uczennic oraz uczniów, jak i dla kadry pedagogicznej.

A czy Twoja szkoła jest gotowa na transformację wymiaru edukacji IT?

Sprawdź
WSPÓŁPRACA

CyberSkiller i Cyfrowy Dialog

Program nauczania informatyki CyberSkiller to innowacja edukacyjna wspierająca rozwój kompetencji przyszłości wpisująca się w nurt nowoczesnego nauczania. Autorkami i autorami kursów są ekspertki i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu informatyki na każdym poziomie edukacji. Program stworzony został we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.

Dostępność edukacji IT – nasz program daje możliwość prowadzenia wysokiej jakości zajęć IT w każdej szkole, niezależnie od lokalizacji i możliwości kadry nauczycielskiej.

Dynamiczny rozwój – w przeciwieństwie do podręczników platforma CyberSkiller jest regularnie aktualizowana ekspertów i ekspertki IT oraz przez doświadczone nauczycielki i nauczycieli.

Edukacja włączająca – wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie zyskują dostęp do nowoczesnej edukacji IT z naciskiem na praktyczne umiejętności i przygotowanie do rynku pracy.

Kompetencje przyszłości – nasze kursy poza umiejętnościami technicznymi rozwijają umiejętność współpracy, komunikacji, a także kreatywność i myślenie krytyczne.

Oferta dla Szkół

Pierwszy krok w kierunku nowoczesnej edukacji informatyki

CyberSkiller to jakość kształcenia na poziomie akademickim precyzyjnie dostosowana do indywidualnych potrzeb dyrekcji, nauczycielek, nauczycieli, rodziców oraz uczennic i uczniów. To kompleksowe podejście, które inspiruje do odkrywania fascynującego świata technologii i zapewnia lepszy start w przyszłość.

Informatyka dla Szkół Podstawowych

Zadania i aktywności na informatykę od pierwszej lekcji w klasie 4 do ostatniej lekcji w klasie 8, łącznie 175 lekcji. Zostały podzielone na obszary tematyczne:

Komputer
Internet
Edukacja medialna
Cyberbezpieczeństwo
Grafika 2D i 3D
Wideo
Prezentacja
Dokument tekstowy
Arkusz kalkulacyjny
Programowanie
Strony internetowe
Nowe technologie
Robotyka
Projekty zespołowe

Komputer, Internet, Edukacja medialna, Cyberbezpieczeństwo, Grafika 2D i 3D, Wideo, Prezentacja, Dokument tekstowy, Arkusz kalkulacyjny, Programowanie, Strony internetowe,  Nowe technologie, Robotyka, Projekty zespołowe.

(plik PDF, rozmiar 5MB)

Informatyka dla Liceów

Zadania i aktywności na informatykę podstawową na 3 lata nauki, łącznie 105 lekcji, oraz pakiet zadań na 160 godzin nauki dla klas rozszerzonych. Zostały podzielone na obszary tematyczne:

Algorytmika i programowanie
Architektura komputerów
Sieci komputerowe
Arkusz kalkulacyjny
Bazy danych
Cyberbezpieczeństwo
Grafika 2D i 3D
Prezentacja
Edytor tekstu
Strony internetowe
Robotyka
Projekty zespołowe

Algorytmika i programowanie, Architektura komputerów, Sieci komputerowe, Arkusz kalkulacyjny, Bazy danych, Cyberbezpieczeństwo, Grafika 2D i 3D, Prezentacja, Edytor tekstu, Strony internetowe, Robotyka, Projekty zespołowe

(plik PDF, rozmiar 4.7MB)

Przedmioty informatyczne dla techników

Zadania i aktywności przygotowujące do egzaminów zawodowych dla specjalizacji Technik Informatyk i Technik Programista, łącznie ponad 200 godzin nauki. Zostały podzielone na kursy przypisane do konkretnych wymagań specjalizacyjnych w zakresie INF 02, INF 03 oraz INF 04:

Architektura i organizacja komputerów
Programowanie stron internetowych
Podstawy baz danych w phpMyAdmin
Podstawy języka SQL
Podstawy programowania w języku Python
Zaawansowane struktury w języku Python
Podstawy programowania w języku Java

Architektura i organizacja komputerów, Programowanie stron internetowych, Podstawy baz danych w phpMyAdmin, Podstawy języka SQL, Podstawy programowania w języku Python, Zaawansowane struktury w języku Python, Podstawy programowania w języku Java

(plik PDF, rozmiar 4MB)

PLATFORMA

Praktyczne podnoszenie kompetencji IT

CyberSkiller oferuje program nauczania dla szkół z wykorzystaniem zaawansowanego systemu edukacyjno-treningowego, opracowanego przez doświadczone specjalistki z branży IT oraz wykładowców akademickich. Rozwiązanie umożliwia elastyczny proces nauczania, dostosowany do aktualnych trendów i nowoczesnego wymiaru edukacji.

Zawsze aktualne materiały i zadania.

Materiały wideo, karty pracy, infografiki.

Edytor do zadań programistycznych z funkcją automatycznego sprawdzania.

Opcja wyboru zadań i pomocy udostępnianych uczniom.

Analityka postępów nauki uczniów.

System udzielania informacji zwrotnej i planowania lekcji.

ORGANIZATOR

CyberSkiller Challenge Poland

Jesteśmy organizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chcemy obudzić w uczniach pasję, otworzyć możliwości kariery zawodowej, dać szansę zmierzyć się z innymi i wyłonić największe polskie talenty w tej dziedzinie.

Wspólnie z PJATK rozdaliśmy już 6 złotych indeksów uprawniających do bezkosztowego studiowania przez całe studia I stopnia.

Ostatnia edycja odbyła się w 2022 roku i wzięło w niej udział 2024 uczestników z 201 szkół. Pozostałe edycje odbyły się w roku: 2021 i 2020.

Sprawdź cscs.pl
ORGANIZATOR

CyberSkiller Challenge Poland

Jesteśmy organizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chcemy obudzić w uczniach pasję, otworzyć możliwości kariery zawodowej, dać szansę zmierzyć się z innymi i wyłonić największe polskie talenty w tej dziedzinie.

Wspólnie z PJATK rozdaliśmy już 6 złotych indeksów uprawniających do bezkosztowego studiowania przez całe studia I stopnia.

Ostatnia edycja obyła się w 2022 roku i wzięło w niej udział 2024 uczestników z 201 szkół. Pozostałe edycje obyły się w roku: 2021 i 2020.

Sprawdź cscs.pl
KONTAKT

Wypróbuj za darmo przez 14 dni